Categories
Onilne Test

SCERT इ. 10 वी / 12 वी – प्रश्नपेढी Question Bank – सन 2022-23 व 2021-22

🔴🔴 SCERT इ. 10 वी / 12 वी – प्रश्नपेढी Question Bank – सन 2022-23 व 2021-22 – सर्व विषय

🔴 सूचना :- 
१. फक्त विद्यार्थ्यांना  प्रश्नप्रकारांचा सराव करून देण्यासाठीच आहेत.
२. सदर प्रश्नसंचातील  प्रश्न बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये येतीलच असे नाही याची नोंद घ्यावी.

🔴 2022-23  इ. 10 वी प्रश्नपेढी – Question Bank – ( मराठी व  इंग्रजी माध्यम )


=====================

 

🔴 2022-23  इ. 12 वी प्रश्नपेढी – Question Bank – ( मराठी व  इंग्रजी माध्यम )


=====================

 

🔴 2021-22  इ. 10 वी प्रश्नपेढी – Question Bank – ( मराठी व  इंग्रजी व ऊर्दू माध्यम )


=====================

 

🔴 2021-22  इ. 12 वी प्रश्नपेढी – Question Bank – ( मराठी व  इंग्रजी व ऊर्दू माध्यम )


=====================

 

error: Content is protected !!