Categories
Onilne Test

🇮🇳 हर घर तिरंगा – झेंडा फडकवण्यासंबंधी मार्गदर्शक सूचना व नियम – व त्यावर आधारित Online Test

🇮🇳 घरोघरी तिरंगा १३ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्ट २०२२
♦ झेंडा फडकवण्यासंबंधी मार्गदर्शक सूचना व नियम ♦

भारतीय स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर , जनतेच्या मनात स्वातंत्र्य लढ्याच्या स्मृती तेवत रहाव्यात, स्वातंत्र्य संग्रामातील अज्ञात नायक / क्रांतिकारक स्वातंत्र्य संग्रामात घडलेल्या विविध घटना यांचे स्मरण व्हावे व देशभक्तीची जाज्वल्य भावना कायमस्वरुपी जनमानसात रहावी, या उद्देशाने या दैदिप्यमान इतिहासाचे अभिमानपूर्वक संस्मरण करण्यासाठी दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ ते १५ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीसाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे  घरोघरी तिरंगा हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. भारतीय ध्वज संहिता २००२ ही २६ जानेवारी २००२ पासून अंमलात येत आहे.

♦ घरोघरी तिरंगा या कार्यक्रमाबात मा. केंद्रीय गृहमंत्री यांनी दि. १७.७.२२ च्या व्हिडीओ कॉन्फरन्समधील सूचना –

१)   १३ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या घरावर, तसेच सर्व शासकीय / निमशाकीय / खाजगी आस्थापना / सहकारी संस्था यांच्या इमारतीवर राष्ट्रध्वजाची उभारणी स्वयंस्फूर्तीने करणे अपेक्षित आहे.

२)   हे तीन दिवस घरोघरी तिरंगा फडकवताना दररोज संध्याकाळी झेंडा खाली उतरवण्याची आवश्यकता नाही. कार्यालयांना यासंबंधी ध्वज संहिता पाळावी लागेल.

३) तिरंगा हा मोफत असणार नाही. नागरिकांनी तो स्वेच्छेने विकत घ्यावा.

 

♦ तिरंगा तयार करण्याबाबत निर्देश –

१) तिरंगा झेंड्याचा आकार आयताकार असावा.
२) तिरंगा झेंड्याची लांबी : रूंदी प्रमाण हे ३ : २ असे असावे.
३) तिरंगा बनविण्यासाठी खादी अथवा कॉटन, पॉलिस्टर , सिल्क कापड यापासून बनवला जावू शकतो.
४) झेंड्यामध्ये सर्वात वर केशरी, मध्यभागी पांढरा व खाली हिरवा असा तिरंगा बनवला जातो. मध्यभागातील पांढऱ्या  पट्टीवर २४ रेषांचे गोलाकार निळ्या रंगाचे अशोकचक्र असते.


♦ तिरंगा फडकविण्याबाबतचे व इतर नियम –

१) प्रत्येक नागरिकाने तिरंगा झेंडा संहिताचे पालन करावे.

२) तिरंगा फडकवताना केशरी रंग वरच्या बाजूने असावा.

३) ध्वज फडकवताना हवामान कसेही असले तरी तो सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत लावावा.

४) फाटलेला अथवा चुरगाळलेला ध्वज लावण्यात येवू नये.

५) ज्या ज्या ठिकाणी ध्वज लावण्यात येईल अशा प्रत्येक ठिकाणी त्याची प्रतिष्ठा राखून तो स्पष्टपणे दिसेल अशा रितीने लावला पाहिजे.

६) तिरंगा झेंडा उतरवताना काळजीपूर्वक सन्माने उतरवावा.

७) लावण्यात आलेले झेंडे अभियान कालावधीनंतर प्रत्येकांनी सन्मानाने व सुरक्षित ठेवावे.

८) अभियान कालावधीनंकर झेंडा फेकला जावू नये. तो सन्मानाने जतन करून ठेवावा.

९) अर्धा झुकलेला, फाटलेला, कापलेला झेंडा कुठल्याही परिस्थिथीत लावला जावू नये.

१०) राष्ट्रध्वजापेक्षा ऊंच किंवा राष्ट्रध्वजाच्या वर किंवा त्याच्या बरोबरीने अन्य कोणताही पताका किंवा ध्वज लावू नये. तसेच ज्या काठीवर ध्वज फडकवत ठेवला असेल त्या काठीवर किंवा त्या काठीच्या वरच्या टोकावर फुले किंवा हार यासह कोणतीही वस्तू ठेवू नये. अथवा बोधचिन्ह लावू नये.

११) ध्वजाच्या वर किंवा आजूबाजूला काहीही लावू नये.

१२) ध्वज फडकवण्यापूर्वी ध्वजाच्या आतील भागात फुलांच्या पाकळ्या ठेवण्यास कोणतीही हरकत असणार नाही.

१३) ध्वजाचा केशरी रंगाचा पट्टा खालच्या बाजूस येईल अशाप्रकारे जाणीवपूर्वक ध्वज लावता येणार नाही.

१४) ध्वज अन्य कोणत्याही ध्वजासोबत किंवा ध्वजांसोबत एकाच वेळी एकाच काठीवर फडकवू नये.

१५) कोणत्याही स्वरुपातील आच्छादन म्हणून ध्वाजाचा वापर करता येणार नाही.

१६) ध्वजाच्या कोणत्याही प्रकारच्या पोशाखाचा किंवा गणवेशाचा भाग म्हणून वापर करता येणार नाही. किंवा त्याचे उशा, हातरुमाल , हातपुसणे यावर  किंवा कोणत्याही पोशाख साहित्यावर भरतकाम करता येणार नाही किंवा छपाई करता येणार नाही.

१७) ध्वजावर कोणत्याही प्रकारची अक्षरे लिहता येणार नाहीत.

१८) ध्वजाचा कोणतीही वस्तू घेण्याचे, देण्याचे बांधण्याचे किंवा वाहून नेण्याचे साधन म्हणून वापर करता येणार नाही.

१९) ध्वजाचा वक्त्याचा टेबल ( डेस्क ) झाकण्यासाठी वापर करता येणार नाही.

२०) ध्वजाचा जाणीवपूर्वक भूमीशी किंवा जमिनिशी स्पर्श होवू देवू नये. किंवा तो पाण्यावरून फरफटत नेवू नये.

२१)ध्वज मोटार वाहन, रेल्वे गाडी, जहाज किंवा विमान यांच्या झडपावर , छतावर, बाजूंवर किंवा पाठीमागच्या बाजूस आच्छादता येणार नाही.

२२) ध्वजाचा एखाद्या इमारतीचे आच्छादन म्हणून वापर करता येणार नाही.

२३) ध्वजाचा तोरण, गुच्छ अथवा पताका म्हणून किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे शोभेसाठी उपयोग करू नये.

२४) ध्वज फाटेल अशा पद्धतीने लावू नये किंवा बांधू नये.

२५) जेव्हा ध्वज फाटला असेल किंवा मळल्यामुळे खराब झाला असेल तेव्हा  त्याची प्रतिष्ठा राखली जाईल अशा अन्य कोणत्याही पद्धतीने ( विशेषत: जाळून ) तो खाजगीरित्या संपूर्णपणे नष्ट करावा.

या व्यतिरिक्त इतर आवश्यक सूचना, अटी व शर्तीसाठी ध्वज संहिता 2002 चे अवलोकन करावे.

वरील सर्व माहिती  ही खालील संदर्भानुसार दिलेली आहे.
१) महाराष्ट्र शासन, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचा दि. २० जुलै २०२२ चा शासन निर्णय.
२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग यांचे दि. २१ जुलै २०२२ चे पत्र.
३) Flag Code of India 2002.

आता खालील ऑनलाईन टेस्ट सोडवा.

74

🇮🇳 हर घर तिरंगा - झेंडा फडकवण्यासंबंधी मार्गदर्शक सूचना व नियम - Online Test

1 / 10

1. राष्ट्रध्वज आयताकृती असेल. ध्वजाची लांबी व उंची ( रुंदी ) याचे प्रमाण  -------- इतके असेल.

2 / 10

2. ध्वज ----------  अशा कोणत्याही  रीतीने तो लावू नये किंवा बांधू नये.

3 / 10

3. ध्वजाचा जाणीवपूर्वक -------- स्पर्श होवू देवू नये.

4 / 10

4. भारतीय ध्वज संहिता ---------- मध्ये ध्वजाबाबतचे सर्व कायदे, संकेत, प्रथा व सूचना एकत्रित दिलेले आहेत.

5 / 10

5. ध्वजाचा एखाद्या इमारतीचे आच्छादन म्हणून वापर करता येणार नाही.

6 / 10

6. भारतीय ध्वज संहिता २००२ ही  -------------  पासून अंमलात येत आहे.

7 / 10

7. ध्वजाची मधली पट्टी पांढऱ्या रंगाची असेल व तिच्या मध्यभागी -----   आऱ्यांचे नेव्ही ब्ल्यू रंगाचे अशोक चक्र असेल.

8 / 10

8. ध्वजाचा ------- रंगांचा पट्टा वरच्या बाजूस असावा.

9 / 10

9. ध्वजाच्या वर किंवा आजूबाजूला काहीही लावता येईल.

10 / 10

10. ध्वजावर कोणत्याही प्रकारची ----- लिहता येणार नाहीत.

Your score is

0%

error: Content is protected !!