Categories
Uncategorized

सेतू अभ्यासक्रम & पूर्व चाचणी ( 2023-24 )

🔴 सेतू अभ्यासक्रम & पूर्व चाचणी ( 2023-24 ) – अंमलबजावणी कालावधी

 

🔴 पूर्व चाचणी – दि. 30 जून ते 3 जुलै 2023
🔴 20 दिवसांचा सेतू अभ्यास – दि. 4 जुलै ते 26 जुलै 2023
🔴 उत्तर चाचणी – दि. 27 ते 31 जुलै 2023

 

error: Content is protected !!